Dziś mamy: piątek, 05 czerwiec 2020 r. Strona Główna I Kontakt
 
 
 
 


Procedury budżetowe

Procedurę uchwalania budżetu ustala Traktat Rzymski (artykuły 268-280). Projekt wstępny opracowuje Komisja, Rada po wniesieniu poprawek przyjmuje go jako "projekt budżetu", który jest następnie przedkładany Parlamentowi Europejskiemu. Uprawnienia budżetowe Parlamentu Europejskiego polegają przede wszystkim na akceptowaniu ostatecznego projektu budżetu i prawie do ustalania tzw. wydatków nieobligatoryjnych (nie wynikających z zobowiązań traktatowych UE).

Na budżet UE składają się bezpośrednie wpłaty od państw członkowskich (maksymalnie 1,27 proc. PKB), część wpływów z podatku VAT (od 1 proc. w 2000 r. do 0,5 proc. w 2004 r.), część wpływów z opłat celnych oraz wpływy z opłat od importu artykułów rolno-spożywczych i inne, np. podatki od funkcjonariuszy UE z kar wymierzonych przez Komisję Europejską przedsiębiorstwom naruszającym reguły konkurencji. W 2001 r. wydatki Wspólnoty określone zostały na poziomie około 92,5 mld euro, z czego około 47 proc. (43,3 mld euro) trafi do rolnictwa, 34 proc. (31,6 mld euro) przeznaczone zostanie na fundusze strukturalne, natomiast 6,3 proc. (5,8 mld euro) na polityki wewnętrzne. Zgodnie z wytycznymi Parlamentu i Rady UE wydatki skoncentrują się na wspieraniu zatrudnienia, przedsiębiorczości, małych i średnich przedsiębiorstw oraz na badaniach naukowych i nowych technologiach. W ramach unijnego budżetu na pomoc przedakcesyjną, czyli dla krajów starających się o członkostwo w UE, przeznaczono jedynie 3,2 mld euro, co stanowi około 3,5 proc. łącznych wydatków. Jest to mniej niż kosztuje utrzymanie unijnej administracji i instytucji (4,9 mld euro).

Dochody budżetowe Unii pozyskiwane są z następujących śródeł: opłaty celne, pobiera się je na podstawie wspólnej taryfy celnej UE. Rola ceł maleje. W 2001 r. stanowiły one około 2,1 proc. ogółu wpływów unijnego budżetu, cła na produkty rolne oraz tzw. opłaty cukrowe to około 13,3 proc. budżetu. Cła na artykuły rolne wpłacane są do budżetu przez importerów, natomiast składki cukrowe pobierane są z tytułu produkcji i magazynowania cukru, wpływy z podatku VAT (36,2 proc. ogółu wpływów), których podstawa opodatkowania zależy jest od dochodu narodowego krajów członkowskich. Tzw. czwarte śródło (46,7 proc. wpływów), to bezpośrednie wpłaty krajów członkowskich w proporcji do wysokości ich dochodu narodowego, pozostałe dochody to (1,7 proc.), między innymi, nadwyżki z lat poprzednich. Wskazać należy na bardzo ważną zasadę dotyczącą unijnego budżetu, zasadę równości, polegająca na równoważeniu wydatków i dochodów, co sprawia, że budżet unijny, w przeciwieństwie do budżetów krajów członkowskich, nie może być traktowany jako instrument polityki makroekonomicznej, ponieważ nie istnieje możliwość powstawania deficytu budżetowego.

Największymi płatnikami netto były do tej pory Niemcy (9,2 mld euro) i Wielka Brytania (3,8 mld euro). Stosunkowo dużo wpłacali także (w ujęciu netto) Holendrzy (1,7 mld euro) i Szwedzi (1,1 mld euro). Wydatki - 45 proc. budżetu UE - przeznacza się na Wspólną Politykę Rolną - fundusz FEOGA, w 2002 r. było to około 44 mld euro. Około 30 proc. środków przeznacza się na politykę regionalną i strukturalną, ok. 31 mld euro. Inne polityki UE pochłaniają ok. 6 mld euro, akcje zewnętrzne - 4,5 mld euro; 4,7 mld euro pochłaniają koszty administracji, a pomoc przedakcesyjna to 3,1 mld euro.
 

Struktura Instytucjonalna
Obywatelstwo europejskie
Etapy i najważaniejsze daty
Procedury budżetowe
Dokumenty Unii Europejskiej
Centra Informacji Europejskiej
Zasoby biblioteczne

Konta osobiste
Lokaty
Konta firmowe
Karty kredytowe
Pożyczki hipoteczne
Kredyty samochodowe
Kredyty dla firm
Fundusze inwestycyjne
Windykacja

 
  TITLE
Wszelkie prawa zastrzeżone ICECH.pl 2020 r.
Cech Oborniki Cech Koło Cech Śrem Cech Rogoźno Cech Chodzież Cech Turek Cech Rawicz Cech Rawicz Cech Leszno Cech Środa Wielkopolska
Projekt i wykonanie Logi.pl


Program CechMistrz jest dedykowany wyłącznie dla instytucji rzemieślniczych. Cech Mistrz powstał i jest rozwijany on od 2006 roku w oparciu o doświadczenie i ścisłą współpracę z Wielkopolską Izbą Rzemieślniczą w Poznaniu.
Strona korzysta z plików cookie zgodnie z Polityką Cookies. Dowiedz się więcej na temat cookies w Twojej przeglądarce.