Dziś mamy: piątek, 05 czerwiec 2020 r. Strona Główna I Kontakt
 
 
 
 


Etapy i najważniejsze daty:

Członkami założycielami wszystkich trzech Wspólnot było szećć państw zachodnioeuropejskich: Belgia, Francja, Holandia, Luksemburg, Niemcy i Włochy. Pozostałe państwa przystąpiły do WE, Euratomu i EWWiS na podstawie dyspozycji art. 237 traktatu rzymskiego o WE z 1957 roku.

1951
18 kwietnia powstała Europejska Wspólnota Węgla i Stali na mocy Traktatu Paryskiego, podpisanego na 50 lat (termin upłynął 23 lipca 2002 r.). Celem tej organizacji było istnienie wspólnego rynku surowców i produktów przemysłu węglowego i stalowego państw członkowskich: Belgii, Francji, Holandii, Luksemburga, Niemiec i Włoch.

1957
25 marca powstały: Europejska Wspólnota Energii Atomowej (EURATOM) oraz Europejska Wspólnota Gospodarcza, na mocy Traktatu Rzymskiego; traktat został zawarty na czas nieograniczony; głównym celem EURATOMU było pokojowe wykorzystanie energii jądrowej. EWG zmieniło nazwę na Wspólnotę Europejską.

1973
1 stycznia wszedł w życie traktat o przystapieniu do WE nowych członków: Danii, Irlandii i Wielkiej Brytanii.
Norwegowie wypowiadają się w referendum przeciw przyłączeniu ich kraju do WE.

1981
1 stycznia, na mocy układu podpisanego 28 maja 1979 r. Grecja została kolejnym państwem członkowskim WE.

1986
1 stycznia Hiszpania i Portugalia stały się pełnoprawnymi członkami WE.

1990
Po upadku Muru Berlińskiego, zjednoczone Niemcy dostosowują zasady swojego członkostwa do zwiększonej o wschodnie landy liczby mieszkańców.

1995
1 stycznia Austria, Finlandia i Szwecja stały się członkami UE.
Społeczeństwo Norwegii większością 52,8 % wypowiedziało się przeciwko akcesji z UE.

2004
1 maja Cypr, Czechy, Estonia, Litwa Łotwa, Malta, Polska, Słowacja, Słowenia, Węgry stały się pełnoprawnymi członkami UE.

 

Unia Europejska - powstawanie, najważniejsze daty

 

1946
Winston Churchill, w Zurychu, mówił o potrzebie stworzenia "stanów zjednoczonych Europy"

1947
uruchomiony został amerykański Plan Marshalla, którego celem było udzielenie pomocy wszystkim krajom Europy

1948
utworzono Organizację Europejskiej Współpracy Gospodarczej dla zarządzania amerykańskim Funduszem Marshalla, przekształconą potem w Organizację Współpracy Gospodarczej

1948
Beneluks, Holandia, Belgia i Luksemburg tworzą unię celną, która stanowiła model współpracy gospodarczej między krajami

1949
powstaje Rada Europy

1950
ogłoszono Deklarację Schumana - 9 maja

18 kwietnia 1951
podpisano Traktat Paryski ustanawiający Europejską Wspólnotę Węgla i Stali (EWWiS)

10 sierpnia 1952
wchodzi w życie Traktat o EWWiS; powołanie Zgromadzenia Parlamentarnego

25 marca 1957
podpisano Traktat Rzymski ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą (EWG) i Europejską Wspólnotę Energii Atomowej (EURATOM)

1967
Traktat o fuzji, ustanowienie wspólnych instytucji dla trzech wspólnot

1979
powszechne wybory do Parlamentu Europejskiego

1986
Jednolity Akt Europejski

1 listopad 1993
Wspólnotę Europejską przekształcono w UE

1994
wchodzą w życie układy o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EEA)

1997
podpisanie Traktatu Amsterdamskiego, określającego fundamentalne prawa obywateli, wchodzi w życie 1 maja 1999 r.

2001
podpisanie Traktatu Nicejskiego, w którym uzgodniono reformę instytucji w perspektywie rozszerzenia.

 

Struktura Instytucjonalna
Obywatelstwo europejskie
Etapy i najważaniejsze daty
Procedury budżetowe
Dokumenty Unii Europejskiej
Centra Informacji Europejskiej
Zasoby biblioteczne

Konta osobiste
Lokaty
Konta firmowe
Karty kredytowe
Pożyczki hipoteczne
Kredyty samochodowe
Kredyty dla firm
Fundusze inwestycyjne
Windykacja

 
  TITLE
Wszelkie prawa zastrzeżone ICECH.pl 2020 r.
Cech Oborniki Cech Koło Cech Śrem Cech Rogoźno Cech Chodzież Cech Turek Cech Rawicz Cech Rawicz Cech Leszno Cech Środa Wielkopolska
Projekt i wykonanie Logi.pl


Program CechMistrz jest dedykowany wyłącznie dla instytucji rzemieślniczych. Cech Mistrz powstał i jest rozwijany on od 2006 roku w oparciu o doświadczenie i ścisłą współpracę z Wielkopolską Izbą Rzemieślniczą w Poznaniu.
Strona korzysta z plików cookie zgodnie z Polityką Cookies. Dowiedz się więcej na temat cookies w Twojej przeglądarce.