Dziś mamy: piątek, 05 czerwiec 2020 r. Strona Główna I Kontakt
 
 
 
 


Unia europejska - Struktura instytucjonalna

Unia Europejska, a właściwie Wspólnoty Europejskie, są organizacją międzynarodową o swoistym systemie instytucjonalnym. Państwa członkowskie, podpisując traktaty ustanawiające wspólnoty, dobrowolnie przekazały część swoich uprawnień (mówi się, że zrzekły się części swojej suwerenności) na rzecz niezależnych instytucji, których zadaniem jest dbałość zarówno o interesy państw członkowskich, jak i interes wspólnotowy. Metoda wspólnotowa polega na nieustannym dialogu interesów państwowych i interesu wspólnego z poszanowaniem różnic narodowych i opiera się na wypracowywaniu wspólnej decyzji przez Radę, Komisję i Parlament. System instytucjonalny Wspólnot Europejskich korzysta z doświadczeń sytemu demokratycznego państw członkowskich, zachowano w nim m.in. podstawową dla systemu demokratycznego zasadę rozdzielenia władzy ustawodawczej, władzy wykonawczej i władzy sądowniczej. Unia Europejska, powołana na mocy Traktatu z Maastricht, nie dysponuje własnymi instytucjami i w działalności wykorzystuje istniejące instytucje Wspólnot.

Instytucje Unii Europejskiej

System instytucjonalny Wspólnot Europejskich opiera się na pięciu głównych instytucjach: Parlamencie Europejskim, Komisji Europejskiej, Radzie Unii Europejskiej, Trybunale Sprawiedliwości, Europejskim Trybunale Obrachunkowym oraz organach pomocniczych: Komitet Regionów, Komitet Ekonomiczno-Społeczny, Europejski Bank Centralny, Europejski Bank Inwestycyjny.

W strukturze instytucjonalnej szczególną rolę odgrywa Rada Europejska, organ nie posiadający statusu instytucji WE, lecz formalnie odgrywający pierwszorzędną rolę we współpracy pomiędzy państwami członkowskimi.

Instytucje WE realizują zadania wyznaczone WE, kierują procesem integracji europejskiej, uchwalają prawo wspólnotowe, stawiają nowe cele zmierzające ku pełnemu zjednoczeniu Europy.

RADA EUROPEJSKA - zgodnie z art. D Traktatu o UE, "Rada Europejska dostarcza Unii niezbędnych dla jej rozwoju inpulsów i ustala ogólne cele polityczne tego rozwoju". Rada Europejska, w sensie prawnym, nie jest organem UE.

Komisja Europejska 
Rada Unii Europejskiej
  
Rada Europejska 
Europejski Trybunał Sprawiedliwości i Sąd Pierwszej Instancji 
Europejski Trybunał Obrachunkowy   
Komitet Ekonomiczno-Społeczny 
Komitet Regionów 
Europejski Bank Inwestycyjny 
Europejski Fundusz Inwestycyjny 
Europejski Bank Centralny 
Rzecznik Praw Obywatelskich
Eurostat 

 

Struktura Instytucjonalna
Obywatelstwo europejskie
Etapy i najważaniejsze daty
Procedury budżetowe
Dokumenty Unii Europejskiej
Centra Informacji Europejskiej
Zasoby biblioteczne

Konta osobiste
Lokaty
Konta firmowe
Karty kredytowe
Pożyczki hipoteczne
Kredyty samochodowe
Kredyty dla firm
Fundusze inwestycyjne
Windykacja

 
  TITLE
Wszelkie prawa zastrzeżone ICECH.pl 2020 r.
Cech Oborniki Cech Koło Cech Śrem Cech Rogoźno Cech Chodzież Cech Turek Cech Rawicz Cech Rawicz Cech Leszno Cech Środa Wielkopolska
Projekt i wykonanie Logi.pl


Program CechMistrz jest dedykowany wyłącznie dla instytucji rzemieślniczych. Cech Mistrz powstał i jest rozwijany on od 2006 roku w oparciu o doświadczenie i ścisłą współpracę z Wielkopolską Izbą Rzemieślniczą w Poznaniu.
Strona korzysta z plików cookie zgodnie z Polityką Cookies. Dowiedz się więcej na temat cookies w Twojej przeglądarce.