Dziś mamy: poniedziałek, 23 wrzesień 2019 r. Strona Główna I Kontakt
 
 
 
 


Europejski Bank Centralny

(European Central Bank, Banque Centrale Européenne) Europejski Bank Centralny został utworzony na podstawie art. 4a, 105-109d Traktatu o Unii Europejskiej oraz protokołu dotyczącego statutu Europejskiego Systemu Banków Centralnych i EBC stanowiącego część tego traktatu. Członkami Europejskiego Banku Centralnego są narodowe banki centralne państw uczestniczące w Unii Gospodarczej i Walutowej. Narodowe banki centralne wraz z EBC tworzą Europejski System Banków Centralnych. Najwyższym gremium decyzyjnym EBC jest Rada EBC, składająca się z zarządu i prezesów narodowych banków centralnych. Każdy członek rady dysponuje jednym głosem, decyzje podejmuje się zwykłą większością głosów (w przypadku równej liczby głosów decydujący jest głos prezesa); wyjątek stanowi głosowanie w sprawie rezerw walutowych, kapitału i wykorzystania zysków EBC. W tych sprawach decyzję podejmują wyłącznie prezesi narodowych banków centralnych, głosy waży się stosownie do udziału narodowych banków centralnych w kapitale założycielskim EBC. Udział w kapitale określa się z kolei na podstawie liczby ludności i wysokości PKB danego państwa. Bankiem kieruje prezes, wiceprezes i maksymalnie czterech członków; członkowie zarządu powoływani są na osiem lat. EBC podejmuje decyzje dotyczące polityki pieniężnej, dążąc do zapewnienia stabilności cen, wspiera politykę gospodarczą, o ile nie wpływa to negatywnie na poziom stabilizacji cen. Zgodnie Traktatem z Maastricht EBC i narodowe banki centralne są niezależne od instytucji europejskich i narodowych
 

Struktura Instytucjonalna
Obywatelstwo europejskie
Etapy i najważaniejsze daty
Procedury budżetowe
Dokumenty Unii Europejskiej
Centra Informacji Europejskiej
Zasoby biblioteczne

Konta osobiste
Lokaty
Konta firmowe
Karty kredytowe
Pożyczki hipoteczne
Kredyty samochodowe
Kredyty dla firm
Fundusze inwestycyjne
Windykacja

 
  TITLE
Wszelkie prawa zastrzeżone ICECH.pl 2019 r.
Cech Oborniki Cech Koło Cech Śrem Cech Rogoźno Cech Chodzież Cech Turek Cech Rawicz Cech Rawicz Cech Leszno Cech Środa Wielkopolska
Projekt i wykonanie Logi.pl


Program CechMistrz jest dedykowany wyłącznie dla instytucji rzemieślniczych. Cech Mistrz powstał i jest rozwijany on od 2006 roku w oparciu o doświadczenie i ścisłą współpracę z Wielkopolską Izbą Rzemieślniczą w Poznaniu.
Strona korzysta z plików cookie zgodnie z Polityką Cookies. Dowiedz się więcej na temat cookies w Twojej przeglądarce.