Dziś mamy: poniedziałek, 23 wrzesień 2019 r. Strona Główna I Kontakt
 
 
 
 


Komitet Regionów

(Committee of the Regions, Comité des Régions) Komitet Regionów, powołany na mocy Traktatu o Unii Europejskiej (art. 4 ust. 2) oraz Traktatu o ustanowieniu Wspólnoty Europejskiej (art. 198a-198c), rozpoczął działalność w marcu 1994 r. Powołanie Komitetu Regionów miało zagwarantować możliwość reprezentowania interesów regionalnych i lokalnych organizacji samorządowych oraz ich włączenie w proces integracji europejskiej. Komitet Regionów jest instytucją doradczą, a jednocześnie pełni funkcję przedstawicielską wobec reprezentowanych przez siebie instytucji i organizacji. Postulat regionów o stworzeniu niezależnego gremium o szerokich kompetencjach i prawie do wnoszenia skarg nie został w Maastricht spełniony. Liczy 222 politycznych reprezentantów regionalnych i lokalnych organizacji samorządowych. Członkowie Komitetu (i ich zastępcy) są mianowani jednomyślnie przez Radę UE, na podstawie wniosków składanych przez poszczególne państwa członkowskie na cztery lata. Wybierają oni spośród siebie, na dwa lata, przewodniczącego oraz prezydium. W Traktacie Nicejskim określono górny limit liczby jego członków na 350 osób oraz zarezerwowano miejsca w Komitecie dla przedstawicieli pochodzących z nowych państw członkowskich według takiego samego klucza jak w przypadku Komitetu Ekonomiczno-Społecznego. Rada UE będzie w przyszłości zatwierdzać listę członków Komitetu i ich zastępców, sporządzoną na podstawie propozycji państw członkowskich, kwalifikowaną większością głosów. Komitet Regionów musi być na mocy traktatów konsultowany przez inne organy WE w pewnych dziedzinach, jak np. w sprawach związanych z funkcjonowaniem funduszy regionalnych i Funduszu Spójności oraz w odniesieniu do działań w zakresie edukacji, kultury, ochrony zdrowia i budowy sieci transeuropejskich. Komitet może też przygotowywać i przedstawiać z własnej inicjatywy opinie na różne tematy. W ramach Komitetu pracuje osiem stałych komisji i cztery podkomisje. Komitet Regionów korzysta - ze względów oszczędnościowych - ze struktury administracyjnej Komitetu Ekonomiczno-Społecznego. Wydawane przez Komitet Regionów opinie nie są wiążące, jednak, mimo braku realnego wpływu na podejmowane decyzje, okazał się instytucją sprawnie funkcjonującą i ważną w kształtowaniu polityki regionalnej. Komitet Regionów współpracuje z Komisją szczególnie w kwestiach zawierania "terytorialnych paktów zatrudnienia". Na mocy postanowień Traktatu Amsterdamskiego również Parlament Europejski musi zasięgać opinii Komitetu.
 

Struktura Instytucjonalna
Obywatelstwo europejskie
Etapy i najważaniejsze daty
Procedury budżetowe
Dokumenty Unii Europejskiej
Centra Informacji Europejskiej
Zasoby biblioteczne

Konta osobiste
Lokaty
Konta firmowe
Karty kredytowe
Pożyczki hipoteczne
Kredyty samochodowe
Kredyty dla firm
Fundusze inwestycyjne
Windykacja

 
  TITLE
Wszelkie prawa zastrzeżone ICECH.pl 2019 r.
Cech Oborniki Cech Koło Cech Śrem Cech Rogoźno Cech Chodzież Cech Turek Cech Rawicz Cech Rawicz Cech Leszno Cech Środa Wielkopolska
Projekt i wykonanie Logi.pl


Program CechMistrz jest dedykowany wyłącznie dla instytucji rzemieślniczych. Cech Mistrz powstał i jest rozwijany on od 2006 roku w oparciu o doświadczenie i ścisłą współpracę z Wielkopolską Izbą Rzemieślniczą w Poznaniu.
Strona korzysta z plików cookie zgodnie z Polityką Cookies. Dowiedz się więcej na temat cookies w Twojej przeglądarce.