Dziś mamy: poniedziałek, 23 wrzesień 2019 r. Strona Główna I Kontakt
 
 
 
 


Rada Unii Europejskiej

(Council of the European Union, Conseil de l'Union Européenne) Rada Unii Europejskiej jest głównym organem decyzyjnym Wspólnot Europejskich. Jest organem międzyrządowym, którego zadaniem jest realizacja wynikających z traktatów celów Wspólnot, a zarazem reprezentowanie i ochrona interesów państw członkowskich. W skład Rady UE wchodzą przedstawiciele państw członkowskich (po jednym z każdego) na szczeblu ministerialnym. W zależności od omawianych spraw Rada UE obraduje np. w składzie ministrów ds. gospodarki i finansów (tzw. ECOFIN). Rady spotykają się zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Prezydencję Unii Europejskiej. Siedzibą Rady UE jest Bruksela, gdzie odbywają się spotkania (z wyjątkiem kwietnia, czerwca i paśdziernika, kiedy Rada obraduje w Luksemburgu). Decyzje Rady UE zapadają - w zależności od ich przedmiotu - w trzech trybach: jednomyślnie, większością kwalifikowaną lub zwykłą większością głosów państw członkowskich. Większość postanowień jest podejmowana w trybie głosowania kwalifikowanego. Przyjęty system ważenia głosów poszczególnych państw ma zapewnić równowagę między dużymi i małymi państwami członkowskimi. Uwzględnienia ich potencjał ekonomiczny i liczbę ludności. Ogólna liczba 87 głosów jest obecnie podzielona między poszczególne państwa w sposób następujący: Francja, Niemcy, Wielka Brytania, Włochy po 10, Hiszpania - 8, Belgia, Grecja, Holandia, Portugalia po 5, Austria i Szwecja po 4, Dania, Finlandia, Irlandia po 3, Luksemburg - 2 głosy. Jeśli głosowanie odbywa się na wniosek Komisji, do jego przyjęcia wymagane są co najmniej 62 głosy opowiadające się za wnioskiem, a w innych przypadkach - co najmniej 62 głosów oddanych przez co najmniej 10 państw. Mniejszość blokująca wniosek wynosi obecnie 26 głosów. Traktat Nicejski wprowadza nowy podział głosów w Radzie UE, przydzielając zarazem odpowiednią liczbę głosów dwunastu przyszłym nowym członkom - krajom negocjującym obecne warunki przystąpienia do UE. Ogólna liczba głosów w przyszłej Radzie UE została ustalona na 345, w tym cztery największe państwa: Niemcy, Wielka Brytania, Francja i Włochy - dysponować będą 29 głosami każde, Hiszpania - 27, Holandia - 13, Grecja, Belgia i Portugalia po 12, Szwecja i Austria po 10, Dania, Finlandia i Irlandia po 7 oraz Luksemburg - 4 głosami. Analogicznie dla nowych członków zarezerwowano: w przypadku Polski - 27 głosów, Rumunii - 14, Czech i Węgier po 12, Bułgarii - 10, Słowacji i Litwy po 7, Łotwy, Słowenii, Estonii i Cypru po 4 oraz Malty - 3 głosy. Do podjęcia decyzji kwalifikowaną większością potrzeba będzie co najmniej 258 głosów oddanych przez większość państw (jeśli głosowanie będzie się odbywać na wniosek Komisji Europejskiej) lub dwie trzecie państw (w innych przypadkach). Postanowiono także, że za decyzją podejmowaną kwalifikowaną większością muszą głosować państwa, których ludność odpowiada co najmniej 62 proc. całkowitej ludności UE. W sprawach najważniejszych dla Unii Europejskiej i państw członkowskich nadal obowiązuje zasada podejmowania decyzji jednomyślnie: m.in. w kwestii rozszerzenia Unii i przyjęcia do niej nowych państw, zmiany treści traktatów lub wprowadzenia w życie nowej wspólnej polityki. Głosowanie zwykłą większością głosów, kiedy to każde państwo członkowskie dysponuje jednym głosem, obowiązuje natomiast w sprawach o mniejszym znaczeniu, np. proceduralnych.
 

Struktura Instytucjonalna
Obywatelstwo europejskie
Etapy i najważaniejsze daty
Procedury budżetowe
Dokumenty Unii Europejskiej
Centra Informacji Europejskiej
Zasoby biblioteczne

Konta osobiste
Lokaty
Konta firmowe
Karty kredytowe
Pożyczki hipoteczne
Kredyty samochodowe
Kredyty dla firm
Fundusze inwestycyjne
Windykacja

 
  TITLE
Wszelkie prawa zastrzeżone ICECH.pl 2019 r.
Cech Oborniki Cech Koło Cech Śrem Cech Rogoźno Cech Chodzież Cech Turek Cech Rawicz Cech Rawicz Cech Leszno Cech Środa Wielkopolska
Projekt i wykonanie Logi.pl


Program CechMistrz jest dedykowany wyłącznie dla instytucji rzemieślniczych. Cech Mistrz powstał i jest rozwijany on od 2006 roku w oparciu o doświadczenie i ścisłą współpracę z Wielkopolską Izbą Rzemieślniczą w Poznaniu.
Strona korzysta z plików cookie zgodnie z Polityką Cookies. Dowiedz się więcej na temat cookies w Twojej przeglądarce.