Dziś mamy: piątek, 05 czerwiec 2020 r. Strona Główna I Kontakt
 
 
 
 


504999_59941442.jpg


Prawo gospodarcze
Pliki w formacie pdf
Kodeks cywilny - pobierz

Kodeks spółek handlowych - pobierz

Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 r.  - pobierz

Ustawa Prawo upadłościowe i naprawcze z dnia 28.02.2003 r. - pobierz


Prawo pracy
 
Kodeks pracy - pobierz
Rozporządzeniew sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2007 r.  z dnia 12.09.2006 r. - pobierz

Rozporządzeniew sprawie refundowania ze Środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom z dnia 31.08.2004 r.  - pobierz

Rozporządzeniew sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu oraz przygotowania zawodowego w miejscu pracy  z dnia 24.08.2004 r. - pobierz

Rozporządzenie w sprawie warunków i trybu refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej i refundowania kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa oraz wymiaru dopuszczalnej pomocy  z dnia 31.08.2004 r. - pobierz

Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20.04.2004 r.- pobierz

Ustawa o zatrudnianiu pracowników tymczasowych z dnia 9.07.2003 r.  - pobierz

Ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa  z dnia 25.06.1999 r. - pobierz

Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych  z dnia 27.08.1997 r. - pobierz

Ustawao zakładowym funduszu świadczeń socjalnych z dnia 4.03.1994 r.  - pobierz

Ustawa o systemie oświaty  z dnia 7.09.1991 r. - pobierz


Prawo podatkowe
 
  Rozporządzenie  w sprawie wysokości kwoty ulgi uczniowskiej w podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 29.11.2006 r. - pobierz

  Rozporządzeniew sprawie zwolnienia od podatku od towarów i usług z dnia 21.11.2006 r.  - pobierz

  Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych  z dnia 16.11.2006 r. - pobierz

  Ustawa  o opłacie skarbowej z dnia 16.11.2006 r.- pobierz

  Ustawa  o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw z dnia16.11.2006 r. - pobierz

  Ustawa o podatku od towarów i usług  z dnia  11.03.2004 r. - pobierz

  Ustawa o podatku akcyzowym z dnia 23.01.2004 r.  - pobierz

  Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych  z dnia 26.07.1991 r. - pobierz

  Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia  15.02.1992 r. - pobierzRachunkowość
  Ustawa o zmianie ustawy o rachunkowości z dnia 18.03.2008 r. - pobierz
 

Struktura Instytucjonalna
Obywatelstwo europejskie
Etapy i najważaniejsze daty
Procedury budżetowe
Dokumenty Unii Europejskiej
Centra Informacji Europejskiej
Zasoby biblioteczne

Konta osobiste
Lokaty
Konta firmowe
Karty kredytowe
Pożyczki hipoteczne
Kredyty samochodowe
Kredyty dla firm
Fundusze inwestycyjne
Windykacja

 
 
Wszelkie prawa zastrzeżone ICECH.pl 2020 r.
Cech Oborniki Cech Koło Cech Śrem Cech Rogoźno Cech Chodzież Cech Turek Cech Rawicz Cech Rawicz Cech Leszno Cech Środa Wielkopolska
Projekt i wykonanie Logi.pl


Program CechMistrz jest dedykowany wyłącznie dla instytucji rzemieślniczych. Cech Mistrz powstał i jest rozwijany on od 2006 roku w oparciu o doświadczenie i ścisłą współpracę z Wielkopolską Izbą Rzemieślniczą w Poznaniu.
Strona korzysta z plików cookie zgodnie z Polityką Cookies. Dowiedz się więcej na temat cookies w Twojej przeglądarce.